Tin hoạt độngHội khuyến học

Hội khuyến học

THÔNG BÁO XÉT HỖ TRỢ HỌC PHÍ


THÔNG BÁO

Hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo hiếu học

Học kỳ I vừa qua hội khuyến học của trường đã hỗ trợ được ...

Kết quả xét hỗ trợ Học phí của Hội Khuyến học

BẢNG TỔNG HỢP XÉT HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CỦA HỘI KHUYẾN HỌC
ĐỢT I – NĂM HỌC 2011 – 2012

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam