Học sinh & Giáo viênTuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012

Trường THPT Tư Thục Hà Huy Tập thành lập năm 1998, trong 13 năm qua nhà trường đã thực hiện tốt công tác giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường đã góp phần thể hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Số lượng và chất lượng học sinh  ngày một nâng cao. Đến nay đã có 4455 em học sinh ra trường với tỷ lệ tốt nghiệp là 73,6%( năm học 2009 - 2010 là 92,19%), cùng với đó là rất nhiều em thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ( 30 đến 40% ).

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam