Tin hoạt độngHội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Hội CTĐ hỗ trợ học sinh trong học kỳ I


Trong học kỳ I Hội CTĐ đã hỗ trợ cho các em học sinh nghèo như sau:
1. Máy tính cá nhân: 3 em.
2. Học phí               : 15 em.
3. Xe đạp                : 9 em.
4. Áo ấm                 : 3 em.
Với tổng số tiền trên 6 triệu đồng.

Hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo

TRƯỜNG THPT TT HÀ HUY TẬP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học sinh ủng hộ Hội chữ thập đỏ nhà trường

Hội chữ thập đỏ của trường là tổ chức Hội từ thiện, hoạt động nhờ vào nguồn kinh phí ủng hộ của phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và Hội đồng quản trị nhà trường.

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam