Tin hoạt độngCHU DE THANG (NAM 2013-2014)

CHU DE THANG (NAM 2013-2014)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NAM

     BAN CHẤP HÀNH THÀNH PHỐ TAM KỲ

                                                                         Tam kỳ, ngày 5 tháng 10 năm 2013

 

 

CHỦ ĐỀ THÁNG

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2013-2014

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam