Tổ chứcHội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Hà Thị Thu Sương          : Chủ tịch

2. Bà Hoàng Thị Liên              : P. Chủ tịch

3. Ông Trần Uy                     : Ủy viên

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam