Tổ chứcBan giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU


1. Hiệu Trưởng       :


ThS. Lại Thế Nam

-

0905.687.404

2. Phó hiệu trưởng:

Nguyễn Thanh Việt

-

0935.642.685

3. Phó hiệu trưởng:

Phùng Lý Xuân

-

0932.400.897

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam