Tổ chứcChi bộ Đảng

Chi bộ Đảng

1.  Lại Thế Nam       : Bí thư         - 0905687404

2.  Phùng Lý Xuân  : P. Bí thư     - 0932400897

3.  Trần Văn Tương : Cấp ủy viên - 0932538009

4.  Hà Thị Thu Sương                             10. Huỳnh Thị Cần        

5.  Nguyễn Thị Thu Trà                          11. Nguyễn Thanh Việt

6.  Phạm Hiệp                                       12. Nguyễn Văn Vương

7.  Nguyễn Hoàng                                  13. Nguyễn Ngọc Toàn

8. Nguyễn Thị Xuân Mận                         14. Trần Minh Thám

9. Nguyễn Thị Mộng Hoa

 

Trường THPTTT Hà Huy Tập - Quảng Nam